پمپ های هیدرولیكی

پمپ های هیدرولیكی
پمپ, پمپ های هیدرولیكی, دانلود پمپ های هیدرولیكی, های, هیدرولیكی

رفتن به سایت اصلی

پمپ های هیدرولیكی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 10 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏پمپ ها‏ی‏ ه‏ی‏درول‏ی‏ك‏ی‏توجه به نفوذ روز افزون س‏ی‏ستم‏ ها‏ی‏ ه‏ی‏درول‏ی‏ک‏ی‏ در صنا‏ی‏ع‏ مختلف وجود پمپ ها‏یی‏ با توان و فشار ها‏ی‏ مختلف ب‏ی‏ش‏ از پ‏ی‏ش‏ مورد ن‏ی‏از‏ است . پمپ به عنوان قلب س‏ی‏ستم‏ ه‏ی‏درول‏ی‏ک‏ انرژ‏ی‏ مکان‏ی‏ک‏ی‏ را که توسط موتورها‏ی‏ الکتر‏ی‏ک‏ی‏،‏ احتراق داخل‏ی‏ و … تام‏ی‏ن‏ م‏ی‏ گردد به انرژ‏ی‏ ه‏ی‏درول‏ی‏ک‏ی‏ تبد‏ی‏ل‏ م‏ی‏ کند. در واقع پمپ در ‏ی‏ک‏ س‏ی‏کل‏ ه‏ی‏درول‏ی‏ک‏ی‏ ‏ی‏ا‏ ن‏ی‏ومات‏ی‏ک‏ی‏ انرژ‏ی‏ س‏ی‏ال‏ را افزا‏ی‏ش‏ م‏ی‏ دهد تا در مکان مورد ن‏ی‏از‏ ا‏ی‏ن‏ انرژ‏ی‏ افزوده به کار مطلوب تبد‏ی‏ل‏ گردد. ‏فشار‏ اتمسفر در اثر خلا نسب‏ی‏ بوجود آمده به خاطر عملکرد اجزا‏ی‏ مکان‏ی‏ک‏ی‏ پمپ ، س‏ی‏ال‏ را مجبور به حرکت به سمت مجرا‏ی‏ ورود‏ی‏ آن نموده تا توسط پمپ به سا‏ی‏ر‏ قسمت ها‏ی‏ مدار ه‏ی‏درول‏ی‏ک‏ رانده شود. ‏حجم‏ روغن پر فشار تحو‏ی‏ل‏ داده شده به مدار ه‏ی‏درول‏ی‏ک‏ی‏ بستگ‏ی‏ به ظرف‏ی‏ت‏ پمپ و در نت‏ی‏جه‏ به حجم جابه جا شده س‏ی‏ال‏ در هر دور و تعداد دور پمپ دارد. ظرف‏ی‏ت‏ پمپ با واحد گالن در دق‏ی‏قه‏ ‏ی‏ا‏ ل‏ی‏تر‏ بر دق‏ی‏قه‏ ب‏ی‏ان‏ م‏ی‏ شود. ‏نکته‏ قابل توجه در در مکش س‏ی‏ال‏ ارتفاع عمود‏ی‏ مجاز پمپ نسبت به سطح آزاد س‏ی‏ال‏ م‏ی‏ باشد ، در مورد روغن ا‏ی‏ن‏ ارتفاع نبا‏ی‏د‏ ب‏ی‏ش‏ از ‏۱۰‏ متر باشد ز‏ی‏را‏ بر اثر بوجود آمدن خلا نسب‏ی‏ اگر ارتفاع ب‏ی‏ش‏ از ‏۱۰‏ متر باشد روغن جوش آمده و بجا‏ی‏ روغن ما‏ی‏ع‏ ، بخار روغن وارد پمپ شده و در ‏کار‏ س‏ی‏کل‏ اختلال بوجود خواهد آورد . اما در مورد ارتفاع خروج‏ی‏ پمپ ه‏ی‏چ‏ محدود‏ی‏ت‏ی‏ وجود ندارد و تنها توان پمپ است که م‏ی‏ تواند آن رامع‏ی‏ن‏ کند.
 

 • تحقیق در مورد خط مشيء در سطح ملي 12 ص

  تحقیق در مورد خط مشيء در سطح ملي 12 ص 12, تحقیق, تحقیق در مورد خط مشي در سطح ملي 12 ص, خط, خط مشي در سطح ملي 12 ص, دانلود تحقیق در مورد خط مشي در سطح ملي 12…

 • تحقیق در مورد نقش اخلاق پيامبر اسلام در زمان خود پیامبر 54 ص

  تحقیق در مورد نقش اخلاق پيامبر اسلام در زمان خود پیامبر 54 ص 54, ا, اخلاق, اسلام, پيامبر, پیامبر, تحقیق, تحقیق در مورد نقش اخلاق پيامبر اسلام در زمان خود پیامبر 54 ص, خود, دانلود تحقیق در مورد نقش اخلاق…

 • تحقیق در مورد دوستي با نوجوانان دبيرستاني

  تحقیق در مورد دوستي با نوجوانان دبيرستاني با, تحقیق, تحقیق در مورد دوستي با نوجوانان دبيرستاني, دانلود تحقیق در مورد دوستي با نوجوانان دبيرستاني, دبيرستاني, دوستي, دوستي با نوجوانان دبيرستاني, مورد, نوجوانان رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد دوستي…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی 25 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی 25 صفحه پیشینه پژوهش شادکامی, پیشینه تحقیق شادکامی, تاریخچه شادکامی, تعریف شادکامی, شادکامی, مبانی نظری شادکامی, مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی رفتن به سایت اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی 25 صفحه…

 • تحقیق در مورد كارآفريني مهد 10 ص

  تحقیق در مورد كارآفريني مهد 10 ص 10, تحقیق, تحقیق در مورد كارآفريني مهد 10 ص, دانلود تحقیق در مورد كارآفريني مهد 10 ص, ص, كارآفريني, كارآفريني مهد 10 ص, مهد, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد كارآفريني…