مقاله با عنوان تاثیر ساختار مالکیت شرکت واندازه هیئت مدیره بر مدیریت سود

مقاله با عنوان تاثیر ساختار مالکیت شرکت واندازه هیئت مدیره بر مدیریت سود
با, تاثیر, دانلود مقاله با عنوان تاثیر ساختار مالکیت شرکت واندازه هیت مدیره بر مدیریت سود, ساخ, عنوان, مقاله, مقاله با عنوان تاثیر ساختار مالکیت شرکت واندازه هیت مدیره بر مدیریت سود

رفتن به سایت اصلی

مقاله با عنوان تاثیر ساختار مالکیت شرکت واندازه هیئت مدیره بر مدیریت سود
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 15 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
1‏تأث‏یر‏ ساختار مالکیت شرکت و اندازه ‏ه‏یئت‌مدیره‏ بر مدیریت سود: شواهد برگرفته از کشور ترکیهMehmet Aygun ‏: دانشکده علوم اقتصادی و اجرایی، دانشگاه‏ Yuzuncu Yil‏، Van‏، ترکیهSuleyman Ic‏ ‏ :‏ دانشکده علوم اقتصادی و اجرایی، دانشگاه Ondokuz Mayis‏، Samsun‏، ترکیهMustafa Sayim‏ ‏ :‏ مدرسه مدیریت دانشگاه ‏ب‏ین‌المللی‏ Alliant‏، San Diego‏، ‏کال‏یفرنیا‏، آمریکا‏تماس با Mustafa Sayim‏، مدرسه عالی مدیریت دانشگاه ‏ب‏ین‌المللی‏ Alliant‏، San Diego‏، ‏کال‏یفرنیا‏، آمریکا msayim2@alliant.edu‏دریافت شده به تاریخ دوم سپتامبر 2014‏پذ‏یرفته‌شده‏ به تاریخ هشتم اکتبر 2014‏چاپ اینترنتی به تاریخ 22 نوامبر 2014‏چکیده‏تحقیق حاضر به بررسی ‏تأث‏یر‏ ساختار مالکیت شرکت و اندازه ‏ه‏یئت‌مدیره‏ بر مدیریت سود برای ‏نمونه‌ا‏ی‏ از ‏شرکت‌ها‏ی‏ ‏ترک‏یه‌ای‏ ‏پذ‏یرفته‌شده‏ در بورس استانبول (ISE‏) برای دوره 2009-2012 ‏م‏ی‌پردازد‏. ساختار مالکیت شرکت با دو متغیر ‏اندازه‌گ‏یری‏ ‏م‏ی‌شود‏ که ‏عبارت‌اند‏ از مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی. اندازه ‏ه‏یئت‌مدیره‏ ‏ را ‏م‏ی‌توان‏ ‏به‌عنوان‏ تعداد اعضای ‏ه‏یئت‌مدیره‏ تعریف ‏کرد‏. این تحقیق همچنین سه متغیر ‏کنترل‌شده‏ را استفاده ‏م‏ی‌کند‏ که ‏عبارت‌اند‏ از بازگشت دارایی، اندازه شرکت و اهرم افزایش سرمایه. مدل ‏تعد‏یل‌یافته‏ Jones‏ (Dechow‏، Sloan‏ و Sweeney‏، 1995) و روش رگرسیون‏ ‏چند متغیره‏ ‏برای بررسی ‏تأث‏یر‏ ساختار مالکیت شرکت و اندازه ‏ه‏یئت‌مدیره‏ بر مدیریت سود ‏مورداستفاده‏ قرار ‏م‏ی‌گیرند‏. نتایج همخوان با مطالعات پیشین نشانگر این است که مالکیت نهادی و اندازه ‏ه‏یئت‌مدیره‏ ‏از ‏تأث‏یر‏ معنادار منفی بر مدیریت سود برخوردارند‏،‏ در عین اینکه ‏تأث‏یر‏ مالکیت مدیریتی بر مدیریت سود ‏ازنظر‏ آماری مثبت و معنادار است. این ‏یافته‌ها‏ همچنین روشن ‏م‏ی‌سازند‏ که بازگشت دارایی از ‏تأث‏یر‏ مثبت معناداری بر مدیریت سود برخوردار است. ‏درع‏ین‌حال‏ ‏تأث‏یر‏ اهرم افزایش ‏سرما‏یه‌بر‏ مدیریت سود ‏ازنظر‏ آماری منفی و معنادار است.
 

 • تحقیق در مورد نرم افزار کاربردی فروشگاه 45ص

  تحقیق در مورد نرم افزار کاربردی فروشگاه 45ص 45ص, افزار, تحقیق, تحقیق در مورد نرم افزار کاربردی فروشگاه 45ص, دانلود تحقیق در مورد نرم افزار کاربردی فروشگاه 45ص, فروشگاه, کاربردی, مورد, نرم, نرم افزار کاربردی فروشگاه 45ص رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد تاريخچه GPS 23 ص

  تحقیق در مورد تاريخچه GPS 23 ص 23, gps, تاريخچه, تاريخچه GPS 23 ص, تحقیق, تحقیق در مورد تاريخچه GPS 23 ص, دانلود تحقیق در مورد تاريخچه GPS 23 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تاريخچه…

 • پاورپوینت در مورد تصفیه فاضلاب صنعتی

  پاورپوینت در مورد تصفیه فاضلاب صنعتی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تصفیه فاضلاب صنعتی, تصفیه, تصفیه فاضلاب صنعتی, دانلود پاورپوینت در مورد تصفیه فاضلاب به کمک لجن فعال, صنعتی, فاضلاب, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد تصفیه فاضلاب صنعتی…

 • تحقیق در مورد بتن های ویژه 11 ص

  تحقیق در مورد بتن های ویژه 11 ص 11, بتن, بتن های ویژه 11 ص, تحقیق, تحقیق در مورد بتن های ویژه 11 ص, دانلود تحقیق در مورد بتن های ویژه 11 ص, ص, مورد, های, ویژه رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد حضرت محمد ( ص ) و يهوديان

  پاورپوینت در مورد حضرت محمد ( ص ) و يهوديان (, ), پاورپوینت, پاورپوینت در مورد حضرت محمد ( ص ) و يهوديان, حضرت, حضرت محمد ( ص ) و يهوديان, دانلود پاورپوینت در مورد حضرت محمد ( ص )…