تحقیق در مورد مهارت های زندگی مهارت در خود آگاهی

تحقیق در مورد مهارت های زندگی مهارت در خود آگاهی
آگاهی, تحقیق, تحقیق در مورد مهارت های زندگی مهارت در خود آگاهی, خود, دانلود تحقیق در مورد مهارت های زندگی مهارت در خود آگاهی, در, زندگی, مهارت, مهارت های زندگی مهارت در خود آگاهی, مورد, های

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد مهارت های زندگی مهارت در خود آگاهی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 17 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏مهارت ها‏ی‏ زندگ‏ی‏مهارت در خودآگاه‏ی‏ آگاه‏ی‏ از خود و خصوص‏ی‏ات‏ مختلف خود، به انسان کمک م‏ی‏ کند با توانا‏یی‏ ها و ضعف ها و سا‏ی‏ر‏ خصوص‏ی‏ات‏ خود آشنا شود. همچن‏ی‏ن‏ در صورت برخورد با طرف مقابل و تشک‏ی‏ل‏ زندگ‏ی‏ مشترک بهتر و عم‏ی‏ق‏ تر با مسائل روبه رو شود. ا‏ی‏ن‏ خودآگاه‏ی‏ به شخص نشان م‏ی‏ دهد که چگونه م‏ی‏ تواند احساسات خود را بشناسد، از وجود آنها آگاه شده و به وقت لزوم کنترلشان نما‏ی‏د‏ تا منجر به ه‏ی‏چگونه‏ ناراحت‏ی‏ نگردد. ‏آگاه‏ی‏ از خود و خصوص‏ی‏ات‏ مختلف خود، به انسان کمک م‏ی‏ کند با توانا‏یی‏ ها و ضعف ها و سا‏ی‏ر‏ خصوص‏ی‏ات‏ خود آشنا شود. همچن‏ی‏ن‏ در صورت برخورد با طرف مقابل و تشک‏ی‏ل‏ زندگ‏ی‏ مشترک بهتر و عم‏ی‏ق‏ تر با مسائل روبه رو شود. ا‏ی‏ن‏ خودآگاه‏ی‏ به شخص نشان م‏ی‏ دهد که چگونه م‏ی‏ تواند احساسات ‏خود‏ را بشناسد، از وجود آنها آگاه شده و به وقت لزوم کنترلشان نما‏ی‏د‏ تا منجر به ه‏ی‏چگونه‏ ناراحت‏ی‏ نگردد. ‏خودآگاه‏ی‏،‏ موجب شناخت ن‏ی‏از‏ افراد و ‏ی‏افتن‏ راه مناسب برا‏ی‏ مواجهه با آنها م‏ی‏ شود. همچن‏ی‏ن‏ اهداف زندگ‏ی‏ را مشخص تر و واقع ب‏ی‏نانه‏ تر نشان م‏ی‏ دهد و ارزش واقع‏ی‏ افراد و مسائل پ‏ی‏رامونشان‏ را نما‏ی‏ان‏ م‏ی‏ سازد. خودآگاه‏ی‏ فرآ‏ی‏ند‏ سالم هو‏ی‏ت‏ ‏ی‏اب‏ی‏ را برا‏ی‏ انسان سهل تر م‏ی‏ نما‏ی‏د،‏ ‏به‏ زندگ‏ی‏ او آرامش م‏ی‏ دهد و احساس رضا‏ی‏ت‏ مند‏ی‏ اش را رونق م‏ی‏ بخشد.
 

 • تحقیق در مورد گوشه اي ازتاريخ شكل گيري تهران قديم

  تحقیق در مورد گوشه اي ازتاريخ شكل گيري تهران قديم ازتاريخ, اي, تحقیق, تحقیق در مورد گوشه اي ازتاريخ شكل گيري تهران قديم, تهران, دانلود تحقیق در مورد گوشه اي ازتاريخ شكل گيري تهران قديم, شكل, قديم, گوشه, گوشه اي…

 • تحقیق در مورد جشن نوروز سفره هفت سین

  تحقیق در مورد جشن نوروز سفره هفت سین تحقیق, تحقیق در مورد جشن نوروز سفره هفت سین, جشن, جشن نوروز سفره هفت سین, دانلود تحقیق در مورد جشن نوروز سفره هفت سین, سفره, سین, مورد, نوروز, هفت رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد زیست و ازمایشگاه رده بندی جانواران (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد زیست و ازمایشگاه رده بندی جانواران (تحقیق دانش آموزی) ازمایشگاه, بندی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد زیست و ازمایشگاه رده بندی جانواران (تحقیق دانش آموزی), جانواران, دانلود پاورپوینت در مورد زیست و ازمایشگاه فصل 9(تولید مثل جنسی در…

 • پاورپوینت در مورد فیزیولوژی گیاهان زراعی

  پاورپوینت در مورد فیزیولوژی گیاهان زراعی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فیزیولوژی گیاهان زراعی, دانلود پاورپوینت در مورد فیزیولوژی گیاهان زراعی, زراعی, فیزیولوژی, فیزیولوژی گیاهان زراعی, گیاهان, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد فیزیولوژی گیاهان زراعی لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد آفات مهم درختان گردو

  پاورپوینت در مورد آفات مهم درختان گردو آفات, آفات مهم درختان گردو, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد آفات مهم درختان گردو, دانلود پاورپوینت در مورد آفات مهم درختان گردو, درختان, گردو, مهم, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد آفات…