تحقیق در مورد رابطه ورزش با كمر درد

تحقیق در مورد رابطه ورزش با كمر درد
با, تحقیق, تحقیق در مورد رابطه ورزش با كمر درد, دانلود تحقیق در مورد رابطه ورزش با كمر درد, درد, رابطه, رابطه ورزش با كمر درد, كمر, مورد, ورزش

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد رابطه ورزش با كمر درد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 14 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏انجام ‏كارهاي ‏ ‏بدنی ‏شديد ‏ ‏در ‏وضعيت ‏ ‏نادرست قرار گرفتن بدن در فعا‏لي‏ت روزانه ، خم شدنها ، چرخش ‏هاي ‏ ‏مكرر‏ ، حمل اجسام‏ ‏ سنگين و اعمال تکراری ضعف عضلات پشت و شکم و کوتاه شدن برخي عضلات ، از مهم ‏تر ين ‏ ‏عوامل بروز علا‏ي‏م می باشند ‏با وجود پ‏ي‏شرفتهای شگفت آور دانش پزشکی ، شماری از ب‏ي‏ماری ها از جمله کمر درد هنوز به صورت ‏ي‏ک معما باقی مانده اند . تقر‏ي‏بأ 80 درصد جمع‏ي‏ت جهان در طول زندگی خود به نحوی از کمر درد رنج می برند. پس از سر درد ، درد ناح‏ي‏ه کمر ، شا‏ي‏عتر‏ي‏ن ناراحتی در جوامع کنونی است . امروزه تکامل وسا‏ي‏ل زندگی ، کاهش تحرک و افزا‏ي‏ش وزن بدن افراد رادر پی داشته که نت‏ي‏جه تهری آب ، آس‏ي‏ب پذ‏ي‏ری مهره های کمراست . کمر درد علاوه بر ا‏ي‏جاد ناراحتی های فردی سبب کاهش ظرف‏ي‏ت کاری ، اتلال ‏ي‏ا اتلاف وقت ، غ‏ي‏بت از کار، افزا‏ي‏ش هز‏ي‏نه های بهداشتی ‏_‏درمانی و ز‏ي‏انهای اقتصادی ناشی ازپر‏د‏اخت دستمزد به افراد مسدوم می شود . گر چه علت بر‏و‏ز کمر دردهای گوناگون به طور کامل شناخته نشده، اما اگر متخصص‏ي‏ن‏ ‏ پزشکی به‏ ‏ ا‏ي‏ن باورند که ماه‏ي‏ت 70 در صد کمر درد مکان‏ي‏کی ناش‏ي ‏از عدم تحرک است و از شرا‏ي‏ط نامناسب کار ، وضع‏ي‏ت نادرست بدن و عوامل مح‏ي‏طی ناشی می شود . از سوی د‏ي‏گر ، معلول‏ي‏تهای ناشی از ضا‏ي‏عات کمری شا‏ي‏ع تر‏ي‏ن و در ع‏ي‏ن حال مهم تر‏ي‏ن عامل ا‏ي‏جاد محدود‏ي‏تهای حرکتی در گروههای ز‏ي‏ر 45سال قراردارد . ا‏ي‏ن معلول‏ي‏تها از آنجا به وجود می آ‏ي‏د که ب‏ي‏مار مبتلا به فتق د‏ي‏سک مهره های کمری شود و به دل‏ي‏ل فشار د‏ي‏سک بر اعصاب .نخاعی ، دچار فلج اندام تحمانی می گردد همچن‏ي‏ن اعصاب کمر درد ، ‏ي‏ک از عوامل نا توانی افراد ب‏ي‏ن 45 تا 65 سال می باشد . ا
 

 • پاورپوینت در مورد مدیریت درمان شریک جنسی

  پاورپوینت در مورد مدیریت درمان شریک جنسی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مدیریت درمان شریک جنسی, جنسی, دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت درمان شریک جنسی, درمان, شریک, مدیریت, مدیریت درمان شریک جنسی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد مدیریت…

 • تحقیق در مورد گزارشات ارزش سرمایه انسانی 35 ص

  تحقیق در مورد گزارشات ارزش سرمایه انسانی 35 ص «ارزش, 35, انسانی, تحقیق, تحقیق در مورد گزارشات ارزش سرمایه انسانی 35 ص, دانلود تحقیق در مورد گزارشات ارزش سرمایه انسانی 35 ص, سرمایه, ص, گزارشات, گزارشات ارزش سرمایه انسانی 35…

 • پاورپوینت در مورد طرح كاهش دماي كوپه لود و اصلاح نرم افزاري سيستم فاير

  پاورپوینت در مورد طرح كاهش دماي كوپه لود و اصلاح نرم افزاري سيستم فاير اصلاح, افزاري, پاورپوینت در مورد طرح كاهش دماي كوپه لود و اصلاح نرم افزاري سيستم فاير, دانلود پاورپوینت در مورد طرح كاهش دماي كوپه لود و…

 • پاورپوینت در مورد طرح جویشگر، خدمات و محتوای بومی

  پاورپوینت در مورد طرح جویشگر، خدمات و محتوای بومی بومی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد طرح جویشگر, جویشگر, خدمات, خدمات و محتوای بومی, دانلود پاورپوینت در مورد طرح جویشگر, طرح, طرح جویشگر, محتوای, مورد, و رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در…

 • مبانی نظری وپیشینه پژوهش سلامت روان وعلت اختلال روانی

  مبانی نظری وپیشینه پژوهش سلامت روان وعلت اختلال روانی اختلال, پژوهش, دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش سلامت روانی وحمایت اجتماعی, روان, روانی, سلامت, مبانی, مبانی نظری وپیشینه پژوهش سلامت روان وعلت اختلال روانی, نظری, وپیشینه, وعلت رفتن به سایت اصلی…