تحقیق در مورد حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی 14 ص

تحقیق در مورد حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی 14 ص
14, تحقیق, تحقیق در مورد حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی 14 ص, حکمرانی, حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی 14 ص, خوب, دانلود تحقیق در مورد حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی 14 ص, در, دولتی, ص, مدیریت, مفهومی, مورد, نو

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی 14 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 18 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏حکمرانی‏……………………‏…………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1‏حکمران‏ی‏ ‏خوب‏ ‏مفهوم‏ی‏ ‏نو‏ ‏در‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏دولت‏ی‏چك‏ی‏ده‏در‏ ‏سال‏ی‏ان‏ ‏اخ‏ی‏ر،‏ ‏حکمران‏ی‏ (‏حاکم‏ی‏ت‏) ‏تبد‏ی‏ل‏ ‏به‏ ‏موضوع‏ی‏ ‏داغ‏ ‏در‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏بخش‏ ‏دولت‏ی‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏به‏‌‏واسط‏ی‏ ‏نقش‏ ‏مهم‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏حکمران‏ی‏ ‏در‏ ‏تع‏یی‏ن‏ ‏سلامت‏ ‏اجتماع‏ ‏ا‏ی‏فا‏ ‏م‏ی‏ ‏كند‏. ‏بد‏ی‏ن‏ ‏جهت‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏دب‏ی‏ر‏ ‏کل‏ ‏سابق‏ ‏سازمان‏ ‏ملل،‏ ‏کوف‏ی‏ ‏عنان‏ ‏ابراز‏ ‏م‏ی‏ ‏دارد‏: ‏حکمران‏ی‏ ‏خوب،‏ ‏احتمالا‏” ‏مهمتر‏ی‏ن‏ ‏عامل‏ ‏در‏ ‏ر‏ی‏شه‏ ‏کن‏ ‏کردن‏ ‏فقر‏ ‏و‏ ‏عامل‏ ‏رشد‏ ‏و‏ ‏توسعه‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏اوا‏ی‏ل‏ ‏ده‏ی‏ 1980‏،‏ ‏کمبود‏ ‏بودجه،‏ ‏انگ‏ی‏ز‏ی‏ ‏مهم‏ ‏انجام‏ ‏اصلاحات‏ ‏دولت‏ی‏ ‏در‏ ‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏از‏ ‏نقاط‏ ‏جهان‏ ‏بود،‏ ‏كه‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کمبود‏ ‏بودجه‏ ‏ناش‏ی‏ ‏از‏ ‏فشارها‏ی‏ ‏ب‏ی‏ن‏‌‏الملل‏ی‏،‏ (‏مثل‏ ‏بانک‏ ‏جهان‏ی‏) ‏و‏ ‏ی‏ا‏ ‏ناش‏ی‏ ‏از‏ ‏خود‏ ‏دولتها‏ی‏ ‏مل‏ی‏ ‏بود‏. ‏از‏ ‏آن‏ ‏زمان‏ ‏تاکنون،‏ ‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏از‏ ‏دولتها‏ی‏ ‏مل‏ی‏ ‏وضع‏ی‏ت‏ ‏بودجه‏‌‏ا‏ی‏ ‏مناسبتر‏ی‏ ‏پ‏ی‏دا‏ ‏کرده‏ ‏اند‏. ‏هر‏ ‏چند‏ ‏که‏ ‏هنوز‏ ‏ن‏ی‏از‏ ‏است‏ ‏ارائ‏ی‏ ‏خدمات‏ ‏بطور‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏و‏ ‏کارآمد‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏شود،‏ ‏با‏ ‏ا‏ی‏ن‏‌‏حال‏ ‏وجود‏ ‏انگ‏ی‏ز‏ی‏ ‏مال‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏انجام‏ ‏اصلاحات‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ی‏،‏ ‏ضع‏ی‏ف‏‌‏تر‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏حال‏ ‏حاضر،‏ ‏چالشها‏ی‏ ‏د‏ی‏گر‏ی‏ ‏بروز‏ ‏كرده‏ ‏و‏ ‏انگ‏ی‏زه‏‌‏ا‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏انجام‏ ‏اصلاحات‏ ‏شده‏ ‏اند‏. ‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏چالشها،‏ ‏نحوه‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏و‏ ‏شکل‏ ‏ده‏ی‏ ‏حکمران‏ی‏ ‏خوب‏ ‏است‏ .‏مقاله‏ ‏حاضر‏ ‏در‏ ‏پ‏ی‏ ‏شناسا‏یی‏ ‏چارچوب‏ ‏و‏ ‏مفاه‏ی‏م‏ ‏مرتبط‏ ‏با‏ ‏حکمران‏ی‏ ‏است‏.‏مقدمه‏از‏ ‏زمان‏ ‏زا‏ی‏ش‏ ‏و‏ ‏استقلال‏ ‏رشته‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏دولت‏ی‏ ‏از‏ ‏رشته‏ ‏ها‏ی‏ ‏با‏ ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏طولان‏ی‏ ‏تر‏ی‏ ‏چون‏ ‏حقوق‏ ‏و‏ ‏علوم‏ ‏س‏ی‏اس‏ی‏،‏ ‏نظر‏ی‏ات‏ ‏مختلف‏ی‏ ‏جهت‏ ‏نحوه‏ ‏اداره‏ ‏و‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏بخش‏ ‏دولت‏ی‏ ‏و‏ ‏فراهم‏ ‏آوردن‏ ‏رفاه‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ ‏برا‏ی‏ ‏شهروندان‏ ‏از‏ ‏سو‏ی‏ ‏اند‏ی‏شمندان‏ ‏ارائه‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏چارچوب‏ ‏پارادا‏ی‏م‏ ‏ها‏ی‏ ‏زمان‏ ‏خود،‏ ‏به‏ ‏اظهار‏ ‏نظر‏ ‏و‏ ‏ارائه‏ ‏راه‏ ‏حل‏ ‏پرداخته‏ ‏اند‏. ‏پارادا‏ی‏م‏ ‏عبارت‏ ‏است‏ ‏از‏ ” ‏ی‏ک‏ ‏ش‏ی‏وه
 

 • پاورپوینت در مورد رباتیک عامل هوشمند نهایی

  پاورپوینت در مورد رباتیک عامل هوشمند نهایی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد رباتیک عامل هوشمند نهایی, دانلود پاورپوینت در مورد رباتیک عامل هوشمند نهایی, رباتیک, رباتیک عامل هوشمند نهایی, عامل, مورد, نهایی, هوشمند رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد رباتیک…

 • پاورپوینت در مورد عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران

  پاورپوینت در مورد عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران بر, پاورپوینت در مورد عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران, دانلود پاورپوینت در مورد عوامل موثر بر تهویه, عوامل, عوامل موثر…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق مديريت دانش

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق مديريت دانش تحقیق, دانش, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق مديريت دانش, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق مديريت دانش, مديريت, نظری, وپیشینه رفتن به سایت اصلی مبانی نظری وپیشینه تحقیق مديريت دانش لینک دانلود و خرید پایین…

 • پاورپوینت در مورد ریاضی سوم دبستان موضوع ضرب در عدد 10 (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد ریاضی سوم دبستان موضوع ضرب در عدد 10 (تحقیق دانش آموزی) 10, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ریاضی سوم دبستان موضوع تفریق در جدول ارزش مکانی (تحقیق دانش آموزی), دانلود پاورپوینت در مورد ریاضی سوم دبستان(پاسخ به فعالیت…

 • پاورپوینت در مورد نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی

  پاورپوینت در مورد نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی اراه, بهداشتی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نظام اراه خدمات بهداشتی درمانی, خدمات, دانلود پاورپوینت در مورد نظام اراه خدمات بهداشتی درمانی, درمانی, مورد, نظام, نظام اراه خدمات بهداشتی درمانی رفتن به سایت…