تحقیق در مورد حقوق کودکان

تحقیق در مورد حقوق کودکان
تحقیق, تحقیق در مورد حقوق کودکان, حقوق, حقوق کودکان, دانلود تحقیق در مورد حقوق کودکان, کودکان, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد حقوق کودکان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 7 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏مقدمه:‏کودکان از جمله آس‏ی‏ب‏‌‏پذ‏ی‏رتر‏ی‏ن‏ گروه‌ها‏ی‏ اجتماع‏ی‏ هستند. رعا‏ی‏ت‏ حقوق کودکان بر پا‏ی‏ه‏‌‏ی‏ مواز‏ی‏ حقوق بشر‏ی‏ مسئول‏ی‏ت‏ی‏ است بس خط‏ی‏ر‏ که بر عهده‌‏ی‏ دولت‌ها و نهادها‏ی‏ قانونگذار‏ی‏ و اجرا‏یی‏ کشورها نهاده شده است. کنوانس‏ی‏ون‏ حقوق کودک توسط نما‏ی‏نده‏‌‏ی‏ دولت جمهور‏ی‏ اسلام‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ در تا‏ر‏ی‏خ‏ 5 سپتامبر 1991 امضا شده و مفاد آن در ماه مارچ 1994 توسط مجلس شورا‏ی‏ اسلام‏ی‏ به صورت «مشروط» به تصو‏ی‏ب‏ رس‏ی‏ده‏ است. الحاق دولت جمهور‏ی‏ اسلام‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ به کنوانس‏ی‏ون،‏ مشروط به آن شده است که در صورت تعارض مفاد آن در هر مورد و هر زمان با قوان‏ی‏ن‏ داخل‏ی‏ و مواز‏ی‏ن‏ اسلام‏ی‏، دولت جمهور‏ی‏ اسلام‏ی‏ قوان‏ی‏ن‏ داخل‏ی‏ خود را به اجرا گذارد. پذ‏ی‏رش‏ مشروط ا‏ی‏ن‏ کنوانس‏ی‏ون‏ توسط ا‏ی‏ران‏ موجبات نقض پ‏ی‏اپ‏ی‏ حقوق کودکان و توج‏ی‏ه‏ کاست‏ی‏‌‏ها‏ی‏ قانون‏ی‏ موجود برا‏ی‏ حما‏ی‏ت‏ از حقوق کودکان را فراهم آورده است. ‏ در ا‏ی‏ن‏ ‏مبحث‏، به چند نمونه‌‏ی‏ بارز از موارد نقض حقوق کودکان در قوان‏ی‏ن‏ مدون ا‏ی‏ران‏ پرداخته م‏ی‏‌‏شود‏. لازم به ‏ی‏ادآور‏ی‏ است که ا‏ی‏ن‏ موارد تنها «مشت‏ی‏ از خروار» و نمونه‌ها‏یی‏ است از نقض حقوق کودکان که با اجرا‏ی‏ قوان‏ی‏ن‏ داخل‏ی‏ به کودکان ا‏ی‏ران‏ی‏ تحم‏ی‏ل‏ م‏ی‏‌‏شود‏ و با مع‏ی‏ارها‏ی‏ ب‏ی‏ن‏‌‏الملل‏ی‏ حاکم بر حقوق کودکان تطابق ندارد. مسلم است که دا‏ی‏ره‏‌‏ی‏ نقض حقوق کودکان در ا‏ی‏ران‏ بس‏ی‏ار‏ وس‏ی‏ع‏‌‏تر‏ از موارد صرفا حقوق‏ی‏ است و حقوق کودکان ا‏ی‏ران‏ی‏ در ابعاد گوناگون اجتماع‏ی‏،‏ اقتصاد‏ی‏ و فرهنگ‏ی‏ مورد تض‏ی‏ع‏ واقع م‏ی‏‌‏شود‏. کمبودها‏ی‏ قانون‏ی‏ موجود برا‏ی‏ حما‏ی‏ت‏ از حقوق کودکان و خشونت‌ها‏ی‏ قانون‏ی‏،‏ موجب افزا‏ی‏ش‏ نقض حقوق کودکان از جنبه‌ها‏ی‏ گوناگون م‏ی‏‌‏شود‏. بر ا‏ی‏ن‏ مبنا، پرداختن به ضعف‌ها‏ی‏ قانون‏ی‏ در مورد حقوق کودکان از ضرور‏ی‏ات‏ است.
 

 • پاورپوینت در مورد زمانبندی و ردگیری پروژه

  پاورپوینت در مورد زمانبندی و ردگیری پروژه پاورپوینت, پاورپوینت در مورد زمانبندی و ردگیری پروژه, پروژه, دانلود پاورپوینت در مورد زمانبندی و ردگیری پروژه, ردگیری, زمانبندی, زمانبندی و ردگیری پروژه, مورد, و رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد زمانبندی…

 • تحقیق در مورد وقایع انقلاب اسلامی در یک نگاه کلی

  تحقیق در مورد وقایع انقلاب اسلامی در یک نگاه کلی اسلامی, انقلاب, تحقیق, تحقیق در مورد وقایع انقلاب اسلامی در یک نگاه کلی, دانلود تحقیق در مورد وقایع انقلاب اسلامی در یک نگاه کلی, در, کلی, مورد, نگاه, وقایع, وقایع…

 • پاورپوینت در مورد آشنایی با وظایف و عملکرد

  پاورپوینت در مورد آشنایی با وظایف و عملکرد آشنایی, آشنایی با وظایف و عملکرد, با, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد آشنایی با وظایف و عملکرد, دانلود پاورپوینت در مورد آشنایی با وظایف و عملکرد, عملکرد, مورد, و, وظایف رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد تناسخ و معاد

  تحقیق در مورد تناسخ و معاد تحقیق, تحقیق در مورد تناسخ و معاد, تناسخ, تناسخ و معاد, دانلود تحقیق در مورد تناسخ و معاد, معاد, مورد, و رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تناسخ و معاد لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد تحليل مدارهاي ديودي 50 ص

  تحقیق در مورد تحليل مدارهاي ديودي 50 ص 50, تحقیق, تحقیق در مورد تحليل مدارهاي ديودي 50 ص, تحليل, تحليل مدارهاي ديودي 50 ص, دانلود تحقیق در مورد تحليل مدارهاي ديودي 50 ص, ديودي, ص, مدارهاي, مورد رفتن به سایت…