تحقیق در مورد ترک های دیوار 8 ص

تحقیق در مورد ترک های دیوار 8 ص
8, تحقیق, تحقیق در مورد ترک های دیوار 8 ص, ترک, ترک های دیوار 8 ص, دانلود تحقیق در مورد ترک های دیوار 8 ص, دیوار, ص, مورد, های

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد ترک های دیوار 8 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 8 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏مقدمه‏پيچيدگي‏ ‏رفتار‏ ‏سازه‏ ‏هاي‏ ‏آجري‏ ‏مانع‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏بوده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏روشهاي‏ ‏جامعي‏ ‏براي‏ ‏تحليلي‏ ‏خواص‏ ‏مکانيکي‏ ‏سازه‏ ‏اي‏ ‏آنها‏ ‏بوجود‏ ‏آيد‏. ‏رفتارهاي‏ ‏ناهمگن‏ ‏و‏ ‏غير‏ ‏خطي‏ ‏و‏ ‏وجود‏ ‏ترکهاي‏ ‏فراوان‏ ‏از‏ ‏يک‏ ‏سو‏ ‏و‏ ‏صفحه‏ ‏اي‏ ‏بودن‏ ‏اجزا‏ ‏سازهاي‏ ‏از‏ ‏سوي‏ ‏ديگر‏ ‏پيچيدگي‏ ‏خاصي‏ ‏را‏ ‏ايجاد‏ ‏کرد‏ ‏که‏ ‏جز‏ ‏با‏ ‏روشهاي‏ ‏اجزاي‏ ‏محدود‏ ‏نميتوان‏ ‏از‏ ‏وضعيت‏ ‏تنشها‏ ‏اطلاعاتي‏ ‏بدست‏ ‏آورد‏.‏شکست‏ ‏ديوارهاي‏ ‏برشي‏ ‏و‏ ‏عرضي‏ ‏اصلي‏ ‏ترين‏ ‏حالتهاي‏ ‏شکست‏ ‏ميباشند‏. ‏زيرا‏ ‏در‏ ‏ساختمانهاي‏ ‏آجري‏ ‏سقف‏ ‏بر‏ ‏ديوارها‏ ‏تکيه‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏سقوط‏ ‏ديوارها‏ ‏احتمال‏ ‏در‏ ‏هم‏ ‏فروريختن‏ ‏کل‏ ‏ساختمان‏ ‏ميباشد،‏ ‏بنابر‏ ‏اين‏ ‏ناپايداري‏ ‏ديوارها‏ ‏را‏ ‏ميتوان‏ ‏به‏ ‏منزله‏ ‏ناپايداري‏ ‏کلي‏ ‏دانست‏.‏شکستهاي‏ ‏برشي‏ ‏و‏ ‏خمشي‏ ‏حالتهاي‏ ‏اصلي‏ ‏شکست‏ ‏ديوارهاي‏ ‏برشي‏ ‏ميباشند‏. ‏ديوارهاي‏ ‏ميان‏ ‏قاب‏ ‏در‏ ‏مقايسه‏ ‏با‏ ‏ديوارهاي‏ ‏مجزا‏ ‏و‏ ‏پايه‏ ‏ها‏ ‏داراي‏ ‏شکل‏ ‏پذيري‏ ‏بيشتري‏ ‏هستند‏. ‏مقاومت‏ ‏و‏ ‏ظرفيت‏ ‏اتلاف‏ ‏انرژي‏ ‏يک‏ ‏قاب‏ ‏توام‏ ‏با‏ ‏ميانقاب‏ ‏بسيار‏ ‏بيشتر‏ ‏از‏ ‏يک‏ ‏قاب‏ ‏خالي‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏لذا‏ ‏در‏ ‏يک‏ ‏قاب‏ ‏حاوي‏ ‏دوار‏ ‏داخلي‏ ‏،‏ ‏حتي‏ ‏عليرغم‏ ‏افزايش‏ ‏نيروها‏ ‏به‏ ‏علت‏ ‏افزايش‏ ‏سختي‏ ‏،‏ ‏پايداري‏ ‏در‏ ‏مقابل‏ ‏زلزله‏ ‏بيشتر‏ ‏است‏ .‏در‏ ‏طراحي‏ ‏ديوارهاي‏ ‏برشي‏ ‏چون‏ ‏پهناي‏ ‏ديوارهاي‏ ‏آجري‏ ‏کم‏ ‏و‏ ‏بيش‏ ‏مساوي‏ ‏ارتفاع‏ ‏ديوار‏ ‏و‏ ‏گاهي‏ ‏بيشتر‏ ‏است‏ ‏لذا‏ ‏نميتوان‏ ‏جابجايي‏ ‏جانبي‏ ‏ديوار‏ ‏را‏ ‏صرفا‏ ‏ناشي‏ ‏از‏ ‏خمش‏ ‏دانست‏ ‏بلکه‏ ‏برش‏ ‏ميتواند‏ ‏سهم‏ ‏زيادي‏ ‏داشته‏ ‏باشد‏. ‏همچنين‏ ‏در‏ ‏طراحي‏ ‏ديوارهاي‏ ‏برشي‏ ‏آجري‏ ‏مسلح‏ ‏،‏ ‏وقوع‏ ‏يکي‏ ‏از‏ ‏دو‏ ‏نوع‏ ‏لغزش‏ ‏افقي‏ ‏يا‏ ‏قائم‏ ‏به‏ ‏عواملي‏ ‏نظير‏ ‏مقدار‏ ‏سربار،‏ ‏نسبت‏ ‏بعدي‏ (‏ارتفاع‏ ‏به‏ ‏طول‏) ‏و‏ ‏نسبت‏ ‏مقاومت‏ ‏برشي‏ ‏درزهاي‏ ‏افقي‏ ‏به‏ ‏قائم‏ ‏بستگي‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏تعيين‏ ‏دقيق‏ ‏ان‏ ‏بسيار‏ ‏مشکل‏ ‏است‏.‏با‏ ‏استقرار‏ ‏کمرکش‏ ‏در‏ ‏ديوار‏ ‏ميتوان‏ ‏از‏ ‏نسبت‏ ‏بعدي‏ ‏ديوار‏ ‏کاست‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏نتيجه‏ ‏بر‏ ‏کارايي‏ ‏ميلگردهاي‏ ‏افقي‏ ‏افزود‏.‏شرط‏ ‏آن‏ ‏که‏ ‏کمرکش‏ ‏بتواند‏ ‏جلوي‏ ‏ترک‏ ‏قطري‏ ‏اصلي‏ ‏را‏ ‏سد‏ ‏کند‏ ‏اين‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏مقاومت‏ ‏خمشي‏ ‏لازم‏ ‏برخوردار‏ ‏باشد‏. ‏تحقيقات‏ ‏نشان‏ ‏ميدهد‏ ‏که‏ ‏وجود‏ ‏درزهاي‏ ‏قائم‏ ‏بر‏ ‏سختي‏ ‏و‏ ‏مقاومت‏ ‏اثري‏ ‏کاهنده‏ ‏دارد‏ ‏اما‏ ‏درز‏ ‏افقي‏ ‏عمدتا‏ ‏سختي‏ ‏و‏ ‏مقاومت‏ ‏ترک‏ ‏قطري‏ ‏را‏ ‏کم‏ ‏ميکند‏ ‏و‏ ‏بر‏ ‏مقاومت‏ ‏شکست‏ ‏کنج‏ ‏تاثير‏ ‏چنداني‏ ‏ندارد‏.‏در‏ ‏طراحي‏ ‏ساختمانهاي‏ ‏بادبندي‏ ‏شده‏ ‏تاثير‏ ‏ميانقابها‏ ‏بر‏ ‏سختي‏ ‏را‏ ‏بايد‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏گرفت‏ ‏ولي‏ ‏ميتوان‏ ‏مقاومت‏ ‏ميانقاب‏ ‏را‏ ‏ناديده‏ ‏گرفت‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏مقاومت‏ ‏بادبند‏ ‏اکتفا‏ ‏کرد،‏ ‏اگر‏ ‏بخواهيم‏ ‏مقاومت‏ ‏ميانقاب‏ ‏را‏ ‏هم‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏بگيريم‏ ‏،‏ ‏به‏ ‏زحمت‏ ‏ميتوان‏ ‏مقاومت‏ ‏اين‏ ‏قابها‏ ‏را‏ ‏بطور‏ ‏قطعي‏ ‏برآورد‏ ‏کرد‏ ‏زيرا‏ ‏اولا‏ ‏وجود‏ ‏بادبند‏ ‏باعث‏ ‏بريدگي‏ ‏ميانقاب‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏ثانيا‏ ‏در‏ ‏دوره‏ ‏هاي‏ ‏مکرر‏ ‏بارگذاري‏ ‏ميانقاب‏ ‏رفتاري‏ ‏کاهنده‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏رفتار‏ ‏آن‏ ‏با‏ ‏قاب‏ ‏بادبنددار‏ ‏فرق‏ ‏ميکند‏.‏بناهاي‏ ‏باستاني‏ ‏بر‏ ‏خلاف‏ ‏ساختمانهاي‏ ‏روستايي‏ ‏يا‏ ‏شهري‏ ‏آجري‏ ‏و‏ ‏خشتي‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏زلزله‏ ‏هاي‏ ‏مخرب‏ ‏تاب‏ ‏مقاومت‏ ‏ندارند،‏ ‏داراي‏ ‏مقاومت‏ ‏بيشتري‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏نيروهاي‏ ‏زلزله‏ ‏هستند‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏تحمل‏ ‏خساراتي‏ ‏پايداري‏ ‏کلي‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏حفظ‏ ‏مي‏ ‏کنند‏.‏گنبدها‏ ‏به‏ ‏دليل‏ ‏شکل‏ ‏پوسته‏ ‏اي‏ ‏شان‏ ‏از‏ ‏مقاومت‏ ‏بالايي‏ ‏برخوردارند‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏از‏ ‏دست‏ ‏دادن‏ ‏بخشي‏ ‏از‏ ‏تکيه‏ ‏گاه‏ ‏براحتي‏ ‏ميتوانند‏ ‏تنشها‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏مجدد‏ ‏توزيع‏ ‏کرده‏ ‏،‏ ‏پايدار‏ ‏بمانند‏.
 

 • تحقیق در مورد مدل سازي ارزيابي ريسك حسابرسي استفاده از يك مشتق ديگر بجاي استفاده از مدل پايگاه دانش

  تحقیق در مورد مدل سازي ارزيابي ريسك حسابرسي استفاده از يك مشتق ديگر بجاي استفاده از مدل پايگاه دانش تحقیق در مورد مدل سازي ارزيابي ريسك حسابرسي استفاده از يك مشتق ديگر بجاي استفاده از مدل پايگاه دانش, دانلود تحقیق…

 • تحقیق در مورد دولت اسلامی و آرمان حفظ محیط زیست

  تحقیق در مورد دولت اسلامی و آرمان حفظ محیط زیست آرمان, اسلامی, تحقیق, تحقیق در مورد دولت اسلامی و آرمان حفظ محیط زیست, حفظ, دانلود تحقیق در مورد دولت اسلامی و آرمان حفظ محیط زیست, دولت, دولت اسلامی و آرمان…

 • تحقیق در مورد درایو 22 ص

  تحقیق در مورد درایو 22 ص 22, تحقیق, تحقیق در مورد درایو 22 ص, دانلود تحقیق در مورد درایو 22 ص, درایو, درایو 22 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد درایو 22 ص لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد تاریخ ادبیات ایران و جهان فصل اول(تاریخ ادبیات ایران) (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد تاریخ ادبیات ایران و جهان فصل اول(تاریخ ادبیات ایران) (تحقیق دانش آموزی) پاورپوینت در مورد تاریخ ادبیات ایران و جهان فصل اول(تاریخ ادبیات ایران) (تحقیق دانش آموزی), ت, تاریخ ادبیات ایران و جهان فصل اول(تاریخ ادبیات ایران),…

 • پاورپوینت در مورد نشر دوده در موتورهای دیزلی با تزریق مستقیم و راههای جلوگیری از آن

  پاورپوینت در مورد نشر دوده در موتورهای دیزلی با تزریق مستقیم و راههای جلوگیری از آن پاورپوینت در مورد نشر دوده در موتورهای دیزلی با تزریق مستقیم و راههای جلوگیری از آن, دانلود پاورپوینت در مورد نشر دوده در موتورهای…