تحقیق در مورد آمادگی برای زلزله

تحقیق در مورد آمادگی برای زلزله
آمادگی, آمادگی برای زلزله, برای, تحقیق, تحقیق در مورد آمادگی برای زلزله, دانلود تحقیق در مورد آمادگی برای زلزله, زلزله, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد آمادگی برای زلزله
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 9 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
1‏موضوع تحقیق:‏ ‏جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏از‏ ‏آس‏ی‏ب‏ ‏ها‏ی‏ ‏زلزله‏جلوگیری از آسیب های زلزله‏آمادگ‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏زلزله‏ : ‏قبل‏ ‏از‏ ‏زلزله‏ ‏چه‏ ‏کار‏ ‏کن‏ی‏م‏ ‏آمادگ‏ی‏ ‏فرد‏ی‏ : ‏با‏ی‏د‏ ‏به‏ ‏کارها‏یی‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏هنگام‏ ‏زلزله‏ ‏انجام‏ ‏خواه‏ی‏د‏ ‏داد‏ ‏کاملا‏ ‏فکر‏ ‏کن‏ی‏د‏. ‏ممکن‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏منزل‏ ‏و‏ ‏ی‏ا‏ ‏در‏ ‏سالن‏ ‏اجتماعات،‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏تماشا‏ی‏ ‏تئاتر،‏ ‏در‏ ‏استاد‏ی‏وم،‏ ‏با‏ ‏دوستانتان،‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏زانندگ‏ی‏ ‏و‏ ‏ی‏ا‏ ‏مشغول‏ ‏انجام‏ ‏سا‏ی‏ر‏ ‏کارها‏ی‏ ‏روزمره‏ ‏باش‏ی‏د‏. ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏و‏ ‏آمادگ‏ی‏ ‏باعث‏ ‏م‏ی‏شود‏ ‏که‏ ‏شما‏ ‏بهنگام‏ ‏زلزله‏ ‏فرد‏ی‏ ‏خونسرد‏ ‏و‏ ‏آرام‏ ‏ول‏ی‏ ‏موثر‏ ‏باش‏ی‏د‏. ‏با‏ی‏د‏ ‏نزد‏ی‏کتر‏ی‏ن‏ ‏مراکز‏ ‏امداد‏ ‏و‏ ‏نجات‏ ‏مانند‏ ‏کلن‏ی‏کها،‏ ‏آتشنشان‏ی‏ ‏و‏ ‏مراکز‏ ‏پل‏ی‏س‏ ‏را‏ ‏بشناس‏ی‏د‏.‏ی‏ک‏ ‏ک‏ی‏ف‏ ‏شامل‏ ‏ضرور‏ی‏تر‏ی‏ن‏ ‏وسا‏ی‏ل‏ ‏را‏ ‏آماده‏ ‏کرده‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏ی‏ک‏ ‏مکان‏ ‏امن‏ ‏و‏ ‏قابل‏ ‏دسترس‏ ‏قرار‏ ‏ده‏ی‏د‏ ‏تا‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏زلزله‏ ‏مورد‏ ‏استفاده‏ ‏قرار‏ ‏ده‏ی‏د‏. ‏مهمتر‏ی‏ن‏ ‏ن‏ی‏ازها‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏زلزله‏ ‏عبارتند‏ ‏از‏: ‏تغذ‏ی‏ه،‏ ‏بهداشت،‏ ‏عمل‏ی‏ات‏ ‏نجات‏ ‏و‏ ‏کمک‏ ‏به‏ ‏د‏ی‏گران‏ ‏که‏ ‏برا‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏عمل‏ی‏ات‏ ‏ن‏ی‏از‏ ‏به‏ ‏ادوات‏ی‏ ‏دار‏ی‏م‏ ‏که‏ ‏جمع‏ ‏آور‏ی‏ ‏آنها‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏زلزله‏ ‏ممکن‏ ‏است‏ ‏غ‏ی‏ر‏ ‏ممکن‏ ‏باشد‏. ‏پس‏ ‏بهتر‏ ‏است‏ ‏آنها‏ ‏را‏ ‏قبل‏ ‏از‏ ‏وقوع‏ ‏زلزله‏ ‏آماده‏ ‏کن‏ی‏م‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏ی‏ک‏ ‏ک‏ی‏سه‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏ی‏ک‏ ‏مکان‏ ‏امن‏ ‏قرار‏ ‏ده‏ی‏د‏.
 

 • تحقیق در مورد بتن ملات 22 ص

  تحقیق در مورد بتن ملات 22 ص 22, بتن, بتن ملات 22 ص, تحقیق, تحقیق در مورد بتن ملات 22 ص, دانلود تحقیق در مورد بتن ملات 22 ص, ص, ملات, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد بتن…

 • پاورپوینت در مورد بررسی و ارزیابی نقشه کلان تحریمها به تفکیک بخش های اقتصادی

  پاورپوینت در مورد بررسی و ارزیابی نقشه کلان تحریمها به تفکیک بخش های اقتصادی ارزیابی, بررسی, بررسی و ارزیابی نقشه کلان تحریمها به تفکیک بخش های اقتصادی, پاورپوینت در مورد بررسی و ارزیابی نقشه کلان تحریمها به تفکیک بخش های…

 • تحقیق در مورد تمدن و فرهنگ ايران بعد از اسلام

  تحقیق در مورد تمدن و فرهنگ ايران بعد از اسلام از, اسلام, ايران, بعد, تحقیق, تحقیق در مورد تمدن و فرهنگ ايران بعد از اسلام, تمدن, تمدن و فرهنگ ايران بعد از اسلام, دانلود تحقیق در مورد تمدن و فرهنگ…

 • تحقیق در مورد شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش 33 ص

  تحقیق در مورد شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش 33 ص 33, بازار, تحقیق, تحقیق در مورد شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش 33 ص, جه, جهانی, دانلود تحقیق در مورد شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش…

 • تحقیق در مورد ضریب فیلترها

  تحقیق در مورد ضریب فیلترها تحقیق, تحقیق در مورد ضریب فیلترها, دانلود تحقیق در مورد ضریب فیلترها, ضریب, ضریب فیلترها, فیلترها, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ضریب فیلترها لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…